BEZPIECZEŃSTWO:

Bezpieczeństwo na rajdzie

 1. Nie stój na drodze odcinka specjalnego
 2. Nie stawaj blisko skraju drogi
 3. Nie przebiegaj przez drogę, gdy nadjeżdża samochód
 4. Nie stawaj po wewnętrznej stronie zakrętu
 5. Nie zasłaniaj tablic informacyjnych organizatora
 6. Nie zrywaj taśm zabezpieczających trasę
 7. Nie pozostawiaj na trasie rajdu dzieci bez opieki
 8. Zabezpiecz wszystkie zwierzęta domowe tak, aby nie weszły na trasę rajdu
 9. Nie rzucaj żadnych przedmiotów na trasę rajdu
 10. Nie pij alkoholu
 11. Ostrzegaj innych, gdy widzisz, że swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie
 12. Bądź posłuszny wszystkim poleceniom służby porządkowej
 13. Nie usadawiaj się w miejscach uniemożliwiających ucieczkę przed pojazdem, który wypada z trasy rajdu
 14. Nigdy nie blokuj swoim samochodem drogi ewakuacyjnej
 15. Zostaw wolny przejazd dla służb ratowniczych
 16. Nie lekceważ służb porządkowych

RMPZ 2023

  RUNDA 1:  48. Rajd Monte Karlino 19.03

  RUNDA 2:  12. Rajd Koszaliński28.05

  RUNDA 3:  1. Rajd Jarociński02.07

  RUNDA 4:  8. Bëtowskô Gòńba24.09

  RUNDA 5:  4. Rajd Wilka29.10

Rosnąca popularność rajdów samochodowych w naszym kraju powoduje, że z roku na rok liczba kibiców przy trasach rajdówu regularnie wzrasta. Jednak nie wszyscy wiedzą, jak bezpiecznie obserwować rajd, by nie powodować zagrożenia dla siebie i uczestników. Na trasach rajdu pojawią się prawdziwe samochody rajdowe, o dużo większych mocach i możliwościach niż auta seryjne. Osiągają wysokie prędkości i mają doskonałe przyspieszenie. Załogi w takich autach są oczywiście najbardziej widowiskowe i skupiają uwagę największej rzeszy kibiców. Jednak wystarczy niewielki błąd kierowcy, mały kamień na drodze, awaria samochodu i auto może w niekontrolowany sposób opuścić wyznaczoną trasę. Chcąc uniknąć nieszczęścia, organizatorzy rajdu dokładają wielu starań aby był on bezpieczny dla zawodników i publiczności. Z tego względu w najbardziej widowiskowych miejscach rajdu wytyczone są strefy kibica, które stanowią najbezpieczniejsze miejsce do oglądania zmagań na trasie rajdu. Miejsca szczególnie niebezpieczne są wygrodzone taśmami i oznaczone tablicami zakazu wstępu.

Przypominamy, że w trakcie trwania rajdu wszyscy kibice są zobowiązani do przestrzegania poleceń organizatorów, policji oraz służb porządkowych. Po trasie rajdu jeżdżą samochody funkcyjne organizatora z obserwatorami, którzy przejeżdżając trasę zwracają uwagę na rozmieszczenie i zachowanie publiczności. Apelujemy do publiczności by nie dopuścić przez osoby nieodpowiedzialne do zepsucia ciekawego widowiska sportowego, jakim jest rajd samochodowy. Zwracamy się do wszystkich kibiców sportów samochodowych, aby dzięki swojemu zachowaniu udowodnili, że rajdy samochodowe są naszym świętem motoryzacyjnym dostarczającym wielu niezapomnianych wrażeń.

Copyright © 2022 - 2023 - TopDrive Maciej Raczewski