Historia Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej

 

Rajdowe Mistrzostwa Polski Zachodniej to cykl rajdów samochodowych z prawdziwymi odcinkami specjalnymi na zamkniętych dla ruchu drogach. Imprezy są dostępne dla kierowców nie posiadających licencji PZM. Aby odcinki specjalne rajdów były jak najbardziej atrakcyjne w 2018 roku podjęto decyzję o zmianie kategorii rajdów na Super KJS. Pozwoliło to na wytyczanie ponad 4-kilometrowych oesów, a ich suma w całym rajdzie może wynieść 25 km. W przeciwieństwie do południowej Polski, w naszym regionie brakuje typowych rajdów samochodowych. W Automobilklubie Koszalińskim podjęliśmy się zmiany tego stanu rzeczy i konsekwentnie rozszerzamy naszą ofertę rajdów samochodowych w Polsce Północnej i Zachodniej.

czytaj dalej  

Specyfika tras

Rajdowe Mistrzostwa Polski Zachodniej są rozgrywane na odcinkach dróg wyłączonych z ruchu na czas rajdu. Odcinki specjalne mogą mieć długośc do 4,2 km a ich suma w jednym rajdzie musi zamykać się w 25 km. Dodatkowo na każdym rajdzie organizowany jest widowiskowy, niesamowicie medialny miejski odcinek superspecjalny (superoes). Oesy wytyczone są na nawierzchni utwardzonej (asfalt, beton, kostka itp.) ale mogą zawierać tzw. łączniki po luźnej nawierzchni jednak ich długość nie powinna przekraczać 10% całkowitej długości oesu.

Rajd podzielony jest na sekcje. Na każdą z sekcji składają się przeważnie 2 odcinki specjalne. Pomiędzy sekcjami załogi przyjeżdżają do parku serwisowego, w którym możliwe są korekty ustawień rajdówek i ewentualne naprawy.

Program zawodów

Aby zawsze było wiadomo, co i kiedy się odbywa terminy wydarzeń dla wszystkich rund zostały ujednolicone.
Na zawodach spotykamy się po raz pierwszy podczas Odbioru Administracyjnego OA. To miejsce, w którym weryfikujemy zgodność zgłoszenia i dokumentów oraz wydajemy uczestnikom wszelkie dokumenty niezbędne do udziału w danej rundzie.

Ale pierwsze formalności rozpoczynają się jeszcze zanim spotkamy się na miejscu imprezy. Każdy rajd rozpoczyna się od opublikowania regulaminu uzupełniającego - ustaliliśmy, że będzie to co najmniej 21 dni przed dniem odbioru administracyjnego OA. Lista zgłoszeń zostanie otwarta na 19 dni przed terminem BK-1 danej rundy. Zapisy będziemy starali się otwierać punktualnie o godz. 10:00. Pozostawiamy dwa terminy zgłoszeń, ale zmienią się daty ich obowiązywania. I termin z obniżonym wpisowym kończyć się będzie na 12 dni przed BK-1 o godz. 23:59. Drugi termin i jednocześnie zamknięcie listy zgłoszeń nastąpi na 8 dni przed BK-1 także na minutę przed północą.

Zapoznanie z trasą to kolejny obowiązkowy punkt programu. Załogi udają się na trase rajdu bezpośrednio po OA wg. harmonogramu zapoznania z odcinkami specjalnymi. Dopuszczony jest dwukrotny przejazd każdego z odcinków z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Podczas zapoznania z trasą droga nie jest wyłączona z ruchu!

Badanie Kontrolne przed rajdem odbywać się będzie po OA i zapoznaniu z trasą.
Wyboru dnia i godziny OA i BK dokonywać będziecie sami poprzez elektroniczny formularz - ta procedura jest dobrze znana z poprzednich lat. Gdy już wybierzecie swój termin BK-1 zostanie Wam automatycznie przypisany termin OA. Zostaje to ustalone w taki sposób, by każda załoga miała tyle samo czasu na zapoznanie z trasą - czyli im wcześniejszą godzinę BK-1 wybierzecie w formularzu, tym wcześniejsza godzina zostanie Wam nadana na OA.

Po zakończeniu tych procedur czeka Was Odprawa z uczestnikami, na której także opublikowana będzie oficjalna lista startowa.

Zawody zakończy ceremonia rozdania nagród, 🏆 która powinna się rozpocząć ok. godziny po przyjechaniu na metę rajdu ostatniej startującej załogi.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczace przebiegu zawodów znajdziecie w naszym PORADNIKU UCZESTNIKA

Podział na klasy

Podział na klasy uwzględnia pojemność silnika i rodzaj napędu

Istnieje możliwość utworzenia na wniosek zawodników tzw. „klas markowych” - jedynym warunkiem jest zgłoszenie m.in. 5 samochodów do danej klasy.

Podział na klasy w Rajdowych Mistrzostwach Polski Zachodniej 2023:

klasa pojemność silnika / napęd - silniki wolnossące (atmosferyczne)
K 1 do 1400 cm3 / na jedną oś
K 2 od 1401 cm3 do 1600 cm3 / na jedną oś
K 3 od 1601 cm3 do 2000 cm3 / na jedną oś
K 4 powyżej 2000 cm3 oraz pojazdy z napędem na 4 koła bez względu na pojemność silnika
RWD pojazdy z napędem na tylną oś bez względu na pojemność silnika
GOŚĆ kierowcy z licencjami wg regulaminu PZM


Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:
• silnik Wankla x współczynnik 2,0
• silnik doładowany z zapłonem ZI x współczynnik 1,7
• silnik doładowany z zapłonem ZS x współczynnik 1,5 (diesel)

Obowiązkowe wyposażenie w Super KJS

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE SAMOCHODU:

KLATKA BEZPIECZEŃSTWA - zgodna z art 253-8 Zał. J. w całym jego brzmieniu, więc tyczy się to również otulin ochronnych: W miejscach gdzie ciała załogi mogą stykać się z klatką bezpieczeństwa musi być ona osłonięta otuliną „miękką”. Zaleca się stosowanie otuliny niepalnej. W miejscach gdzie kask może stykać się z klatką bezpieczeństwa klatka musi być osłonięta otuliną według standardu FIA 8857-2001, typ A (lista tech. nr 23) wg art. 253 zał. J. (pkt 8.3.5) Otulina ta musi być zamocowana nieruchomo do klatki

FOTELE TYPU KUBEŁKOWEGO (zalecane z listy technicznej FIA nr 12). Montaż foteli zalecany zgodny z art. 253-16 Zał. J.

GAŚNICE RĘCZNE - minimum dwie o masie 2 kg każda z aktualną datą ważności (sprawdźcie!). Gaśnice muszą być umieszczone w miejscu łatwo dostępnym dla członków załogi. Jeżeli samochód wyposażony jest w system gaśniczy musi on być zgodny z art. 253.7 zał. J. Butla systemu gaśniczego oraz/lub gaśnice ręczne muszą być zamocowane w sposób uniemożliwiający wysunięcie się z mocowania w wyniku wypadku (system „anti-torpedo”).

PASY BEZPIECZEŃSTWA - minimum 4-punktowe, posiadające homologację FIA (aktualną lub utraconą) lub E, o szerokości pasa ramieniowego min 3 cale (stanowczo zalecane z listy technicznej FIA nr 24 lub 57). Montaż pasów zgodny z art. 253-6.2 Zał. J. WAŻNE!!! - jeżeli na Waszych pasach, na naszywce homologacji widnieje napis „FHR Only!” to mogą one być używane tylko z systemem FHR (HANS lub hybryda) i tylko w takiej kombinacji będą dopuszczone do startu. W samochodzie musi znajdować się co najmniej jeden nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa.

SZYBY - Szyby przednia oraz w drzwiach kierowcy i pilota muszą być dopuszczone do ruchu na drogach publicznych − oryginalne lub homologowane, o czym świadczy oznakowanie. Pozostałe szyby mogą być wykonane z poliwęglanu o minimalnej grubości 4 mm. Zalecany materiał: Lexan 400. Wyjątek stanowią auta załóg startujących w klasie GOŚĆ, co do których dopuszczane jest zastosowanie wytycznych z regulaminu RSMP 2022.

NADWOZIE - wszelkie modyfikacje nadwozia nie mogą obniżyć poziomu wytrzymałości konstrukcji nośnej nadwozia w odniesieniu do bazowej konstrukcji danego modelu samochodu. Ponadto:
• Dopuszcza się użycie części karoserii (lampy przednie, lampy tylne, atrapa, zderzaki) pochodzące z nadwozia tej samej marki lecz innego modelu lub zamienników, w tym także tuningowych dostępnych na rynku do tego modelu.
• Listwy ozdobne itp. mogą być usunięte.
• Urządzenia aerodynamiczne, montowane na dachu, tylnej pokrywie lub drzwiach, są dowolne pod warunkiem, że nie wystają poza obrys nadwozia w rzucie poziomym i są solidnie zamocowane. Elementy te muszą być solidnie zamocowane.
• Dyfuzor zderzaka tylnego może być modyfikowany celem przeprowadzenia przez niego zakończenia rury wydechowej.
• Drzwi przednie muszą pozostać oryginalne.
• Pokrywa bagażnika, silnika, błotniki, listwy ozdobne i nakładki nadwozia mogą być wykonane z mocnego nieprzezroczystego materiału, pod warunkiem zachowania oryginalnego kształtu zewnętrznego.
• Zamocowanie pokrywy bagażnika i silnika jest dowolne, niemniej w tym przypadku każda pokrywa musi być zamocowana w 4 punktach i musi posiadać możliwość otwarcia z zewnątrz.

▲ POWRÓT


WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE ZAŁOGI:

SYSTEM FHR - jest wymagany dla samochodów o pojemności przeliczeniowej powyżej 2000 cm3 i stanowczo zalecany dla pozostałych samochodów.

KOMBINEZON – zgodny z listą techniczną FIA nr 27 lub 74. Dopuszczone jest używanie kombinezonów z utraconą homologacja FIA Standard 1986 oraz innych trudnopalnych jednoczęściowych kombinezonów (np. kombinezon mechanika)

KASKI OCHRONNE dla załogi muszą być typu stosowanego w sporcie motorowym. Stanowczo zalecane są kaski ochronne zgodne ze standardem z listy technicznej FIA nr 25. W przypadku stosowania systemu FHR kask musi być zgodny z normą FIA, która dopuszcza użycie tego systemu.

BIELIZNA (DŁUGA), BALAKLAWA, SKARPETY – są stanowczo zalecane. Dopuszczone jest używanie w/w wyposażenia osobistego, wykonanego z włókien naturalnych, z utraconą normą ISO 6940 oraz nieposiadających homologacji

BUTY I RĘKAWICE – są stanowczo zalecane (norma 8856-2000). Stosowanie rękawic nie dotyczy pilotów. Dopuszczone jest używanie w/w wyposażenia osobistego z utraconą norma ISO 6940. Dopuszcza się używanie nieposiadających homologacji butów skórzanych

Przypominamy również, że auto przedstawione do BK1 musi być czyste!

Odnośniki do wszystkich wymienionych list technicznych oraz załącznika J znajdziecie w dziale „PORADNIK UCZESTNIKA” akapit „Badanie Kontrolne BK-1”.

▲ POWRÓT


MISTRZOWIE 2015 - 2023

2023 - Dawid Matysiak / Jarosław Galanty
BMW 1 Rally - Automobilklub Koszaliński


2022 - Dawid Matysiak / Jarosław Galanty
BMW 1 Rally - Automobilklub Koszaliński


2020 - Arkadiusz Tyc / Jarosław Koczewski
Subaru Impreza - Automobilklub Włocławski


2019 - Piotr Korzeniewski / Kamil Kramicz
Subaru Impreza - Automobilklub Koszaliński


2018 - Krzysztof Zieniewicz / Kamil Kałandyk
Honda Civic - Automobilklub Koszaliński


2017 - Arkadiusz Tyc / Tomasz Andrzejewski
Subaru Impreza - Automobilklub Włocławski


2016 - Rafał Gałka / Maciej Masłowiec
Mitsubishi Lancer Evo VIII - Automobilklub Koszaliński


2015 - Rafał Gałka / Michał Sowiński
Mitsubishi Lancer Evo VIII - Automobilklub Koszaliński


NAJBLIŻSZA RUNDA:

  NAZWA:4. Rajd Wilka

  RUNDA:5 / 5

  ROZPOCZĘCIE:28 października 2023 r.

  ZAKOŃCZENIE:29 października 2023 r.

  BAZA RAJDU:Łobez, Węgorzyno,
powiat łobeski
woj. zachodniopomorskie

  NAWIERZCHNIA:asfalt

  DŁUGOŚĆ RAJDU:99 km

  DŁUGOŚĆ OS:25,2 + 1,40 km

RMPZ 2023

  RUNDA 1:  48. Rajd Monte Karlino 19.03

  RUNDA 2:  12. Rajd Koszaliński28.05

  RUNDA 3:  1. Rajd Jarociński02.07

  RUNDA 4:  8. Bëtowskô Gòńba24.09

  RUNDA 5:  4. Rajd Wilka29.10

 

Copyright © 2022 - 2023 - TopDrive Maciej Raczewski